Divadlo Spejbla a Hurvínka
8. ročník kurzu loutkového divadla pro děti

2019/2020

 

Důležitá zpráva!!!

Naši milí mladí kolegové a všichni příznivci kurzu loutkového divadla!
Vzhledem k vývoji situace je jasné, že kurz v letošním školním roce nestihneme dokončit. Proto jsme se rozhodli, že se
8. ročník protáhne až do roku příštího!
Z ročníku roku 2019/2020 se tak stane výjimečný ročník 2019/2020/2021.
Kurz bude pokračovat po prázdninách a premiéra se tím pádem uskuteční pravděpodobně až po novém roce.
9. ročník se v novém školním roce otevírat nebude! Posune se o rok a otevřeme ho až ve školním roce 2021/2022.
O všech změnách a novinkách Vás budeme předem informovat.

 
Kurz loutkového divadla pro děti

Informaceve formátu pdf
Informaceve formátu MS Word
Přihláškave formátu MS Word


1/ Projekt – výtvarný a dramatický kurz
Kurz si vytyčuje za cíl podrobněji seznámit děti s loutkovým divadlem a to především jako samotné tvůrce. Pozornost dětí bude zaměřena na loutku, coby svébytný, plnohodnotný prostředek komunikace s divákem. Vzhledem k tradici našeho divadla klademe důraz především na marionetu. Dětem by měl tento kurz zprostředkovat setkání s různými uměleckými složkami, které jsou součástí procesu vytváření loutkového představení - výtvarno (práci s materiálem při dotváření loutek) práci s dramatickým textem a v neposlední řadě - dramatickou akci. Po zvolení literární předlohy si děti dotvoří rekvizity (namalují je), budou se je učit vodit (setkání s našimi profesionálními loutkoherci). Při práci na dramatickém textu postihují hlavní myšlenku hry, uvědomují si charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit vhodným pohybem, mluvou, poznávají zákonitosti pohybu loutek, estetiku mluveného slova. Závěrem kurzu pak připraví malé představení, jako ukázku své tvorby, pro rodiče.

2/ Místo konání
Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6, 160 00

3/ Termín říjen 2019 – červen 2020
Termín kurzu je stanoven od 3. 10. 2019 do 18. 6. 2020, jednou týdně ve čtvrtek v odpoledních hodinách v době od 15:30 do 17:30 hodin.

4/ Věkové určení
Kategorie dětí, které se zúčastní kurzu je 6 – 12 let, přijato bude prvních 15 přihlášených dětí.

5/ Cíl kurzu
Cílem kurzu je vytvořit v dítěti vztah k loutkovému divadlu. Dítě se seznámí s provozem a zákulisím loutkového divadla tak, jak jej při běžné návštěvě coby divák poznat nemůže. Pozná tvorbu textu, výrobu loutek a hlavně hru s loutkou pomocí her a cvičení. Naučí se práci s hlasem, správnou výslovnost, vystupovat bez ostychu před publikem, improvizovat, rozvíjet fantasii, používat vlastních schopností komunikace.

6/ Plán kurzu
1/ kurz bude probíhat od 4. 10. 2019 - 18. 6. 2020

2/ dvouhodinové lekce (s přestávkou) budou jedenkrát týdně ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 hodin.

3/ vaše dítě můžete přihlásit pouze prostřednictvím přihlášky, kterou si stáhnete (najdete ji nahoře na této stránce) a odešlete ji na adresu burgerova@spejbl-hurvinek.cz.
Přijetí dítěte do kurzu potvrdí DSH písemně.

Kurz loutkového divadla pro děti

4/ cena kurzu je stanovena na 5.920,- Kč + 3.900,- Kč za loutku.
Loutka je originál od profesionálního řezbáře D S+H, která zůstane každému účastníkovi kurzu na památku.
Zápisné je nutné uhradit po přijetí dítěte do kurzu (nejpozději do čtvrtka 27. 9. 2018) na účet divadla v celé výši 9.820,- Kč

říjen: 3.10.2019 - úvodní hodina: vzájemné seznámení pomocí her (děti, rodiče, lektor) a základní informace
říjen-listopad : 10.10., 17.10., 24.10., 7.11., 8.11., 14. 11., 21.11., 28. 11. 2019 - seznamovací a rozvojové hry, výtvarné dovednosti, práce s rytmem, dynamikou a melodií
prosinec: 12.12., 19.12. 2019 - návrh loutek, rekvizit a ku­lis, etudy na poznávání sebe sama, partnera, prostoru, improvizační cvičení, seznámení s vybraným textem a písničkami
leden: 9.1., 16.1., 13.1., 30.1. 2020 - realizace návrhů loutek, kulis a rekvizit, etudy na dané téma, nahlédnutí do historie divadla
únor: 6.2., 13.2., 20.2., 27.2. 2020 - rozvoj práce na textu a písničkách, práce v prostoru, rozvíjení tvořivosti
březen: 5.3., 12.3., 19.3., 26.3. 2020 - dokončení celé výpravy, vodění loutek různých typů, improvizační cvičení
duben: 9.4., 16.4., 23. 4., 30. 4. 2020 - zkoušky inscenace
květen: 7.5., 14.5., 21.5., 28.5. 2020 - zkoušky inscenace
červen: 7.6., 11.6., 18. 6. 2020 - zkoušky, generálka, premiéra

7/ lektor kurzu V průběhu kurzu a během příprav na premiéru se děti budou setkávat s členy uměleckého souboru D S+H. Kurz povede
lektorka Lenka Kocáková, Dis.
pod záštitou lektorky paní Mgr. Květoslavy Plachetkové.

Lenka Kocáková Dis. je absolventkou hudebně-dramatické konzervatoře na Slovensku v Martině a Vyšší odborné školy herecké v Praze. Má několikaletou praxi s dětmi - vedení dramatických, hudebních a muzikálových kroužků. Je zakladatelkou společnostiDěti a Divadlo - volnočasové aktivity pro děti. Byla také hostující členkou Strašnického divadla. V současné době působí vDivadle Apropo.

Mgr. Květoslava Plachetková je členkou souboru Divadla Spejbla a Hurvínka od roku 1974. Vodí Máničku a ztvárňuje řadu dalších rolí, včetně rolí mluvičských a to jak v Divadle S+H, tak i na CD nahrávkách a v rozhlase. Je absolventkou FFUK – obor psychologie/pedagogika. Od dětství byla členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru, později i jeho vedoucí. Působí na VOŠH, kde vyučuje psychologii/pedagogiku a spolupracuje na různých loutkových inscenacích.


Je osmý ročník kurzu. Najdete z kolika osmiček je složen tenhle osmičkový Hurvínek?

Kolik osmiček?

Napočítali jste 16?
Pokud se vám to nedaří, prohlédněte si řešení. :-)